Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze Kwiecień

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze Kwiecień

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  kwiecień 2020r.

 1. Zwierzęta egzotyczne. (realiz. 03 – 06.04)
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych
 • Rozwijanie motoryki malej
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozbudzenie zainteresowania światem przyrody
 • Poszerzenie informacji na temat zwierząt
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie
 1. Wielkanocne tradycje (Realiz. 06-10)
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego kierunku rysowania: od lewej do prawej
 • Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
 • Zachęcanie do kultywowania polskich zwyczajów i tradycji świątecznych
 • Rozwijanie mowy( bogacenie słownika czynnego związanego ze Świętami Wielkanocnymi
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
 1. Gdzie mieszka prąd. ( realiz.14-17)
 • Doskonalenie analizatora wzrokowego i słuchowego
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • Uświadamianie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym
 • Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych- tylko pod opieką dorosłych
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
 1. My i nasza planeta ?( realiz. 20-30)
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych
 • Zachęcanie do dbania o czystość środowiska
 • Wzmacnianie więzi z przyrodą
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Budowanie wiedzy o ochronie przyrody
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych
 • Porównywanie wielkości: porządkowanie i stosowanie określeń: mniejszy, większy
Data dodania: 2020-03-30 08:29:04
Data edycji: 2020-04-14 11:26:03
Ilość wyświetleń: 190

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

Konfucjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej