Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rodzic

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 11,00 zł.

  • śniadanie 3,30 zł.
  • obiad 5,50 zł.
  • podwieczorek 2,20 zł.

Nr konta do płatności za posiłki: 29 1030 1508 0000 0005 5051 0049

 

 

**************************

ZMIANA ADRESU SPECJALISTYCZNEJ PORADNI Z DNIEM 31.08.2021 R.

 

Drodzy Rodzice

uprzejmie informuję, że Rada m.st. Warszawy 19 listopada 2020 r. podjęła uchwałę nr XXXIX/1224/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”
w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 poprzez zmianę siedziby na ul. Karolkową 53 w Warszawie. 

 

**************************

Drodzy Rodzice,

Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach Prawa Zamówień Publicznych przeprowadzony został konkurs ofert, podczas któego wyłoniona została najlepsza oferta ubezpieczeniowa dla dzieci - Uniqa S.A --> załączona oferta.

Przypominamy, że to Państwo decydują czy chcą ubezpieczyć dziecko w ramach NNW 
i od Państwa zależy wybór oferty. 

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolna.

 

**************************

Drodzy Rodzice,

Poniżej informacja o bezpłatnych seminariach w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.

Zachęcamy do udziału.

 

Akademia Rodziców i Rad Rodziców

W ramach Akademii Rodziców i Rad Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia w obszarach tematycznych: ABC Rady Rodziców, Niezbędnik aktywnego rodzica, Psychoteka, Rodzic 3.0 oraz Rodzic na „6+”.

Seminaria odbywać się będą we wtorki w godzinach 16.30-19.00 w siedzibie WCIES, ul. Stara 4 i w formie zdalnej. Zapisy na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow na miesiąc przed szkoleniem.   

 

Zapraszamy na następujące spotkania:

2020 rok

20 października -  Psychoteka - Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien.  Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutta SI

27 października  -  Niezbędnik aktywnego rodzica - Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców. Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”

03 listopada  - ABC Rady Rodziców - Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim - jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów?   Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”

10 listopada  -  Rodzic na "6+" -  Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu?   Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

17 listopada   -  Psychoteka - Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI

24 listopada  -  Rodzic 3.0 -  Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej,  reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność. Prowadząca:  Julia Piechna, ekspertka  Nask

01 grudnia  -  Niezbędnik aktywnego rodzica -  Razem – uczniowie cudzoziemscy w naszej szkole. Prowadzące: Małgorzata Wysokińska, konsultantka w zakresie wsparcia ucznia cudzoziemskiego WCIES, Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

08 grudnia  - Psychoteka - Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

15 grudnia  - Rodzic na "6+" - Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się nie tylko w warunkach nauczania zdalnego. Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

22 grudnia  -  Rodzic 3.0 - Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z  internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Prowadząca: Marta Witkowska, NASK

 

 

2021 rok

12 stycznia  -  Psychoteka - Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.                Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

2 lutego   -  Psychoteka -  Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu? Katarzyna Cichocka-Segiet, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

9 lutego -  Psychoteka. Dieta a zachowanie, zaburzenia w odżywianiu.        

16 lutego - Psychoteka. Rodzeństwo z ADHD. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

23 lutego  -  Rodzic na „6+” - Rodzicu "ogarnij się", czyli jak porozumieć się z nastolatkiem. Prowadząca: Joanna Szeluga, WCIES

2 marca  - Psychoteka - Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny. Prowadząca: Justyna Zaremba, MOP

9 marca -   Rodzic 3.0 - Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe? Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

16 marca - Psychoteka - Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?    Prowadząca: Patrycja Wonatowska, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna

23 marca - Rodzic na „6+” - Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły - nowe perspektywy. Prowadząca: Justyna Zaremba MOP

30 marca  -  Psychoteka - Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm).    Prowadzący: Leszek Bocheński, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

13 kwietnia  - Psychoteka - Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowość rodzica. Prowadząca:      Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

20 kwietnia  -  Rodzic na „6+” -  Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje czy zawody? Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

27 kwietnia  -  Rodzic na "6+" - Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole - wyzwanie edukacji XXI wieku. Prowadzący: Mikołaj Markiewicz, Instytut Treningu Terapii i Widzenia

4 maja  - Rodzic 3.0 -  Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (dedykowane rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym). Prowadzący:      Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

11 maja  -  Psychoteka - Nastolatek a depresja. Prowadzący: Konrad Ambroziak, Poza Schematami

18 maja - Rodzic na „6+” -  Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

25 maja  -  Rodzic 3.0 - Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia). Prowadząca: Anna Borkowsk, NASK

08 czerwca   - Niezbędnik aktywnego rodzica - W poszukiwaniu pomysłów na szkołę – promocja dobrych praktyk. Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

 

Data dodania: 2020-01-09 23:01:27
Data edycji: 2021-06-30 12:40:12
Ilość wyświetleń: 3762

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

Konfucjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej