Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

24.08.2020 r.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z przesłanymi do Państwa e-mailami zapraszmy dzieci z jednym z rodziców na spotkanie adaptacyjne.

Ze względów bezpieczeństwa spotkanie będzie podzielone na dwie tury;

- pierwsza dedykowana jest dzieciom noszącym nazwiska od litery "A" do liter "Nę" i odbędzie się 26.08.2020 r. (środa) o godz. 17:10 (do 18:10)

- druga tura odbędzie się 27.08.2020 r. (czwartek) o godz. 17:10 (do 18:10) i dedykowana jest dla dzieci noszących nazwiska zaczynące się na  "Ngu" do litery "Z"

 

Serdecznie zapraszamy.

*******************************

24.07.2020 r.

Szanowni Rodzice,

Poniżej umieszczony został poradnik dotyczący adaptacji dziecka w przedszkolu, zawierający również "wyprawkę" Przedszkolaka.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem.

 

*******************************

12.05.2020 r.

Szanowni Rodzice,

Ponżej zamieszczamy listy dzieci zakwalifikowanych, z podziałem na oddziały.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu.

 

Wolę zapisu można potwierdzić: 

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć" przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola: p1@edu.um.warszawa.pl

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga
przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego 
jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

*******************************

03.04.2020 r.

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z poniższym 6 plikiem, stanowiącym  nowym harmonogram rekrtuacji (zmiany dotyczą wyłacznie nazewnictwa dni).

*******************************

30.03.2020 r.

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z poniższym 5 plikiem, stanowiącym  nowym harmonogram rekrtuacji.

*******************************

 

Drodzy Rodzice,

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać do  20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.:      p1@edu.um.warszawa.pl
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do skrzynki umieszczonej przy furtce wejściowej do przedszkola (od strony parku) w godz. 09:00-16:00. Przestrzeganie tych godzin umożliwi oddelegowanym pracownikom przedszkola opróżnienie skrzynki.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

Informacje dotyczące rekrutacji dostepne są pod adresem:    Biuro Edukacji

 

*******************************

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty do Przedszkola nr 1 w dniu 04.03.2020 r. (środa) w godz. 10:00-11:00 lub 16:00-17:00.

Będzie możliwość zwiedzenia przedszkola i poznania oferty edukacyjnej.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi.

 

*******************************

 

Drodzy Rodzice Dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1

Jeśli są Państwo zainteresowani kontynuacją przez Państwa dziecko wychowania przedszkolnego w naszej placówce koniecznym jest złożenie deklaracji na rok 2020/2021 (załącznik).

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć do 27.02.2020 r. do nauczycielek w grupach.

W przypadku nie złożenia deklaracji, dziecko NIE będzie miało zapewnionego miejsca na kolejny rok szkolny.

 

*******************************

Drodzy Rodzice,

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca br.
i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Poniżej harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, zasady rekrutacji,
kryteria przyjęć oraz kryterium dochodowe

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 lutego

2 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie.

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji,  w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

23 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

godz. 13.00

29 kwietnia

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

4 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

18 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

18 czerwca

godz. 16.00

23 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

18 czerwca

 

24 czerwca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

26 czerwca

godz. 13.00

1 lipca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Data dodania: 2017-01-12 21:25:32
Data edycji: 2020-08-24 10:02:12
Ilość wyświetleń: 1922

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

Konfucjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej