Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Maj - zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.

Maj - zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
 1. Moje ulubione książki. (realiz. 05- 08.05)
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej w toku codziennych czynności
 • Rozwijanie motoryki dużej
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób akceptowalny dla innych
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji
 • Rozbudzenie zainteresowania książką
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu
 • Rozwijanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów
 • Rozwijanie umiejętności określania położenia w przestrzeni
 • Pobudzanie aktywności oraz ekspresji twórczej

 

 1. Byłem mały- jestem duży…  (Realiz. 11.05- 15.05)
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie precyzji ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • Wdrażanie do zachowań akceptowalnych społecznie
 • Budowanie wiedzy na temat sytuacji do stosowania form grzecznościowych
 • Kształtowanie umiejętności skupiania uwagi podczas słuchania opowiadań
 • Budowanie wiedzy na temat zawodów: lekarza, policjanta, strażaka, piosenkarki
 • Rozwijanie zainteresowania etapami rozwoju człowieka
 • Poznanie i utrwalenie telefonu alarmowego
 • Kształtowanie pojęć matematycznych : wysoki- niski

 

 1. Moja mama jest kochana. ( realiz.18.05.- 23.05)
 • Wyrabianie nawyku dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała
 • Usprawnianie narządów mowy
 • Kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do mamy
 • Kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Wdrażanie do obdarowywania własnoręcznie wykonanymi prezentami
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • Doskonalenie umiejętności liczenia
 • Uwrażliwianie zmysłu smaku, węchu i dotyku
 • Uświadamianie bogactwa i różnorodności smaków i zapachów
 • Rozwijanie pamięci mechanicznej

 

 1. Moja rodzina ( realiz. 25.05- 31.05)
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych
 • Wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w różnorodnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • Wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych
 • Kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz poszczególnych jej członków
 • Rozwijanie zainteresowania życiem zawodowym najbliższych
 • Wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę
 • Rozwijanie słownictwa związanego z rodziną i pracą poszczególnych jej członków
 • Doskonalenie zmysłu słuchu i umiejętności wokalnych
Data dodania: 2020-05-04 08:21:30
Data edycji: 2020-05-04 08:24:14
Ilość wyświetleń: 131

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

Konfucjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej