Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Język angielski - Propozycje na spędzenie czasu z dzieckiem podczas stanu epidemii

26.05.2020 r.

 

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy części ciała i kolory.

 • Rodzic bierze na kolana pluszowego misia, dotyka oczu misia i mówi: ‘Look! Eyes’ (wym. Luk! Ajs!). Nastepnie dotyka uszu misia i mówi: ‘Look! Ears!’ (wym. Luk! Irz!). Na koniec dotyka ust misia i mówi: ‘Look! Mouth!’ (wym. Luk! Mauf). Dziecko dołącza do zabawy.
 • Rodzic toczy czerwoną piłeczkę do dziecka i pyta: ‘What colour is this?’ (wym. Łot kala iz dys?’. Dziecko mówi: ‘red’. Rodzic powtarza zabawę z piłeczką żółtą (yellow) i niebieską (blue).

https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy sprzętów domowych.

 • Rodzic rysuje łóżko, od czasu do czasu przerywając by zapytać: ‘What’s this?’ (wym. Łoc dys?). Gdy dziecko odpowie poprawnie: ‘bed’, rodzic mówi: ‘That’s right! A bed! (wym. Dac rajt! E bed!). Rodzic powtarza zabawę dla krzesła, miski i misia.
 • Rodzic mówi: ‘Sleeping bear, sleeping bear’ (wym. Sliping bee, sliping bee). Dziecko zwija się w kłębek na podłodze, udając, że śpi. Rodzic mówi: ‘ Wake up bear! Wake up!’ (wym. Łejk ap bee! Łejk ap!). Dziecko przeciąga się I ziewa. Rodzic mówi: ‘Good morning, bear! Good morning!’ (wym. Gud mining, bee! Gud moning). Dziecko odpowiada:’Good morning’

https://www.youtube.com/watch?v=emQn36tlxkw

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu poznamy nową zabawę z udziałem Wilka i Czerwonego Kapturka.

 • Dziecko jest Wilkiem, rodzic – Czerwonym Kapturkiem. Dziecko stoi po jednej stronie dywanu, rodzic po drugiej. Dziecko jest odwrócone plecami do rodzica. Rodzic pyta o godzinę: ‘ What’s the time, Mr Wolf?’ (wym. Łoc de tajm, Mister Łulf). Wilk odpowiada np. ‘It’s one o’clock.’ (wym. Ic łan oklok). Czerwony Kapturek robi krok do przodu. Kontynuujemy zabawę. Czerwony Kapturek robi tyle kroków w zależności od tego, jaką godzinę podał  Wilk (liczebniki 1-12). Gdy Czerwony Kapturek jest blisko Wilka, Wilk nagle mówi: ‘Dinner time!’ (wym. Dina tajm) i odwraca się twarzą do Czerwonego Kapturka. Wtedy Czerwony Kapturek musi uciec. Jeśli Wilk złapie Czerwonego Kapturka, następuje zmiana ról.

https://www.youtube.com/watch?v=TWKzqn7PFcw

 

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu będziemy mówić, że nie posiadamy danego przedmiotu.

 • Rodzic rozkłada przybory szkolne na stole. Dziecko nazywa przedmioty po angielsku. Następnie rodzic odwraca się, w tym czasie dziecko zabiera jeden przedmiot. Rodzic patrzy na stół, rozkłada bezradnie ręce i mówi: ‘ I haven’t got (a pencil)’ [wym. Aj havent got (e pensil)]. Powtarzamy zabawę z pozostałymi przyborami szkolnymi. Kiedy dziecko utrwali sobie zwrot: ‘I haven’t got …..’, zmieniamy się rolami. Dziecko odwraca się, wtedy rodzic chowa przedmiot. Dziecko patrzy na stół i mówi, którego przedmiotu nie ma. Kontynuujemy zabawę zmieniając się rolami.

https://www.youtube.com/watch?v=IQ55U4v7wOI

 

 

**************************************************

18.06.2020 r.

 

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy angielskie nazwy zabawek i ubrań.

 • Rodzic robi z dzieckiem pociąg (rodzic jest lokomotywą) i mówi: ‘Train! Choo! Choo!’ (wym. Trejn! Czu!Czu!). Oboje naśladują ruch pociągu.

Rodzic wydaje polecenie: ‘ Robots! Peep! Peep!Peep!’ (wym. Rołbots! Pip! Pip!Pip!). Rodzic  z dzieckiem naśladują ruchy robota. Rodzic mówi:’ Balls! Boing! Boing! Boing!’ (wym. Bols! Boing! Boing! Boing!). Oboje naśladują piłeczki. Na koniec rodzic mówi: ‘Teddy Bears! (wym. Tedi Bez) i oboje poruszają się jak misie.

 • Rodzic przygotowuje pluszowego misia i ubranka dla lalki: sukienkę, kapelusz oraz buty. Rodzic pokazuje sukienkę i pyta: ‘What’s this?’ (wym. Łoc dys?). Dziecko mówi: ‘dress’. Rodzic powtarza dla kapelusza i butów. Na koniec razem ubierają misia.

https://www.youtube.com/watch?v=Fc5IVq29T9w

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu utrwalimy kolor brązowy oraz liczby 1-5.

 • Rodzic pokazuje przedmiot w kolorze brązowym i mówi: ’brown’ (wym. brałn). Następnie mówi: ‘Touch brown’ (wym. Tacz brałn). Dziecko ma dotknąć przedmiot w kolorze brązowym. Jeśli zrobi to poprawnie rodzic chwali: ‘That’s right! It’s brown.’ (wym. Dac rajt! Ic brałn).
 • Rodzic wydaje polecenie: ‘Find five brown things’ (wym. Fajnd fajv brałn fings) i liczy na palcach: ‘one, two, three, four, five’. Dziecko ma znaleźć w pokoju / w domu 5 brązowych przedmiotów. Rodzic powtarza zabawę z innymi liczbami. Można kontynuować zabawę z wcześniej poznanymi kolorami: blue, yellow, red, green.

https://www.youtube.com/watch?v=SBxT5WkkBDI

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu poprzez zabawę w Wilka, poćwiczymy jak odpowiadać  na pytanie: ‘How are you today?’

 • Przed zabawą dobrze jest poznać poniższą piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

W piosence tej występują potrzebne nam zwroty.

 • Dziecko jest Wilkiem, a rodzic – Czerwonym Kapturkiem. Rodzic zadaje pytanie: ‘How are you today?’ (wym. Hał a ju tudej?). Dziecko odpowiada jak w piosence np. I’m happy. / I’m sad. Ale kiedy Wilk powie, że jest głodny: ‘ I’m hungry’ (wym. Ajm hangry), Czerwony Kapturek musi uciec. Jedynym ratunkiem przed Wilkiem jest złapanie przedmiotu w umówionym wcześniej kolorze np. yellow. Jeśli jednak Wilk złapie Czerwonego Kapturka wcześniej, następuje zamiana ról: rodzic zostaje Wilkiem, a dziecko – Czerwonym Kapturkiem. Kontynuujemy zabawę.

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu nauczymy się proszenia o przedmioty i podawania przedmiotów.

 • Rodzic przygotowuje przybory szkolne w różnych kolorach. Rodzic prosi dziecko: ‘ Can I have a (yellow crayon), please?’ [wym. Ken Aj hev e (jeloł krejon), pliz?].

Dziecko podaje żądany przedmiot ze słowami: ‘Here you are’ (wym hir ju ar), na co rodzic odpowiada; ‘Thank you’ (wym. fenk ju). Rodzic zadaje kolejne pytania np.                      ‘ Can I have some scissors, please?’ ( wym. Ken Aj hev sam fizys, pliz?); ‘ Can I have some glue, please?’ (wym. Ken Aj hev sam glu, pliz?). Dziecko podaje przedmioty zawsze ze słowami: ‘Here you are’. Rodzic dziękuje:’Thank you’. Gdy dziecko opanuje zabawę, zaczyna prosić rodzica o różne przybory. Rodzic i dziecko pytają się wzajemnie: ‘ Can I have a (green pencil), please?’ ‘Here you are’ ‘Thank you’.

https://www.youtube.com/watch?v=Ix4dSjKqwvc

 

 

**************************************************

 

11.06.2020 r.

 

Dla 3-latków

W tym tygodniu będziemy utrwalać nazwy zabawek.

 • Rodzic wydaje dziecku polecenia. Jeśli dziecko ma trudności, rodzic może pokazać czynność:

Stand up (wym. stand ap) – wstań

Turn around (wym. ten arałnd) – obróć się dookoła

Clap your hands ( klap jo hands) – klaśnij w dłonie

Be a robot (wym. bi e rołbot) – bądź robotem

Be a train (wym. bi e tren) – bądź pociągiem

Be a ball (wym. bi e bol) – bądź piłką

Be a teddy bear (wym. bi e tedi bee) – bądź pluszowym misiem

Clap your hands

Sit down (wym. sit dałn) – usiądź

Sleep (wym. slip) – śpij

https://www.youtube.com/watch?v=5-M2gNeQ0ls

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu poznamy liczbę 5.

 • Rodzic pisze na kartce A4 cyfrę 5 i mówi: ‘five ‘(wym. fajv). Dziecko powtarza.

Rodzic liczy na palcach ręki: 1 –one (wym. łan), 2 – two (wym. tu), 3 – three (fri),  4 –four (fo), 5-five. Dziecko przyłącza się do zabawy.

 • Do zabawy potrzebny będzie instrument muzyczny np. bębenek, cymbałki. Jeśli nie ma instrumentu, dziecko może klaskać. Rodzic mówi: ‘five’, dziecko uderza w instrument 5 razy. Rodzic powtarza z innymi liczbami, zwiększając tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=u3L5Tk8_74c

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy zwierząt zamieszkujących zoo.

Na zajęciach w przedszkolu poznaliśmy następujące zwierzęta:

tiger - (wym. tajge)tygrys

crocodile – (krokodajl) krokodyl

elephant – (wym. elefant) słoń

bird – (wym.beed) ptak

monkey – (wym. manki) małpa

snake – (wym. szejk) wąż

lion – (wym. lajen) lew

 • Rodzic naśladuje zachowanie dzikiego zwierzęcia i pyta: ‘What am I?’ (wym. Łot em Aj?). Zadaniem dziecka jest odgadnąć nazwę zwierzęcia. Można zamienić się rolami.
 • Rodzic wydaje polecenia. Dziecko wykonuje polecenia, tylko wtedy, gdy poprzedzone jest zwrotem: Cheeky says …… please (wym. Ciki sez… pliz).

Np. ‘Cheeky says roar like a lion, please’. Jak dziecko usłyszy: ‘ Roar like a lion’, nie wykonuje polecenia. Przykładowe polecenia:

Roar like a lion - (wym. roo lajk e lajen) zarycz jak lew

Swing like a monkey – (wym. słin lajk e manki) huśtaj się jak małpa

Hiss like a snake – (wym. his lajk e snejk) sycz jak wąż

Tweet like a bird – ( wym. tłit lajk e beed) ćwierkaj jak ptak

Walk like an elephant – (wym. łok lajk an elefant) chodź jak słoń

Jump like a tiger – (wym. dżamp lajk e tajge) skocz jak tygrys J

Snap like a snake – (wym. snap lajk e snejk) kłapnij (szczękami) jak krokodyl

https://www.youtube.com/watch?v=tauBp7Nb4v8

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu będziemy mówić jakie przybory szkolne posiadamy.

 • Rodzic podnosi tornister i mówi: ‘I’ve got a (yellow) and (red) school bag.’ [wym. Ajv got e (jeloł) and (red) skul bag]. Rodzic dotyka ołówek i mówi: ‘ I’ve got a (blue) pensil.’ [wym. Ajv got e (blu) pensyl]. Rodzic podnosi nożyczki i mówi:’I’ve got some (pink) scissors’ [Ajv got sam (pink) sizys]. Za każdym razem dziecko powtarza za rodzicem. Następnie dziecko dotyka poszczególne przedmioty i mówi pełnymi zdaniami jakie przybory szkolne posiada, i w jakim są kolorze np.’I’ve got a yellow crayon. I’ve got a brown glue.
 • Rodzic przygotowuje kartkę A4 i kredki. Rodzic mówi zdania, a dziecko rysuje przybory szkolne w określonym kolorze np.

‘I’ve got a (blue) and (orange) book .

‘I ve got a (green) crayon.

https://www.youtube.com/watch?v=SR2xVyL0I3Q

 

 

**************************************************

04.06.2020 r.

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy zabawek.

 • Rodzic rysuje robota na kartce A4, od czasu do czasu przerywając by zapytać: ‘ What’s this?’ (wym. Łoc dys?). Gdy dziecko odpowie poprawnie rodzic chwali: ‘That’s right! Robot.’ ( wym. Dac rajt! Rołbot). Rodzic powtarza dla piłki i misia.
 • Rodzic wkłada do nieprzezroczystego worka zabawki. Dziecko wkłada rączki do worka i na podstawie dotyku powinno podać angielską nazwę zabawki. Rodzic wyjmuje przedmiot, który dotknęło dziecko i sprawdza, czy dziecko podało właściwą nazwę

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu powtórzymy nazwy zwierzątek.

Na zajęciach w przedszkolu poznaliśmy następujące zwierzątka:

duck – (wym. dak) kaczka

cow – (wym. kał) krowa

horse – (wym.hos) koń

sheep – (wym. sip) owca

cat – (wym.kat) kot

dog – (wym. dog) pies

oraz 2 tygodnie temu poznaliśmy:

bear – (wym. bee) niedźwiedź

 

 • Rodzic odtwarza muzykę, dziecko tańczy. Rodzic zatrzymuje muzykę i podaje nazwę zwierzątka np. duck. Dziecko porusza się po pokoju, naśladując chód i odgłosy wydawane przez kaczkę. Rodzic powtarza zabawę z pozostałymi zwierzątkami.
 • Rodzic bezgłośnie wypowiada nazwę zwierzątka. Dziecko odczytuje nazwę z ruchu warg.

https://www.youtube.com/watch?v=gA1bkyP5SfU

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu przypomnimy nazwy produktów spożywczych oraz będziemy mówić, które produkty spożywcze lubimy, a których nie lubimy.

 

Na zajęciach w przedszkolu poznaliśmy następujące produkty:

            banana – (wym. banana) banan

            sausage – (wym. sosidż) kiełbaska

            tomato – (wym. tomato) pomidor

            milkshake – (wym. mylkszejk) koktajl mleczny

            apple – (wym. apl) jabłko

cake – (wym. kejk) ciasto

 

 • Rodzic pokazuje banany ( lub zdjęcie),  uśmiechając masuje się po brzuchu i mówi: ‘I like bananas.’ Następnie pokazuje np. kiełbaski, kręcąc głową, krzywi się i mówi: ‘I don’t like sausages.’ Rodzic pokazuje inny produkt (np. jabłko), z uśmiechem masuje się po brzuchu, tym razem nic nie mówi. Dziecko na podstawie gestów rodzica, układa zdanie: ‘ I like ( apples).’ Rodzic pokazuje inny produkt (np. pomidora), krzywi się, kręci głową. Dziecko wypowiada zdanie: ‘I don’t like (tomatoes)’. Rodzic powtarza zabawę z pozostałymi produktami. Dziecko powinno budować zdania zarówno z ‘I like’ , jak i ‘I don’t like.’
 • Rodzic pokazuje np. banany i mówi: ‘I like bananas’. Dziecko wstaje jeśli lubi banany, siedzi, jeśli nie lubi tych owoców. Rodzic powtarza zabawę z pozostałymi produktami.
 • Rodzic przygotowuje kartkę A4 i kredki. Wydaje polecenie: ‘Draw food you like’ (wym. dro fud ju lajk). Gdy dziecko skończy rysować produkt, który lubi, rodzic wydaje następne polecenie: ‘Draw food you dpn’t like’ (wym. dro fud ju dont lajk). Na koniec dziecko prezentuje rysunek i mówi: ‘I like ………. / I don’t like …………..’

https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M

 

Dla 6-latków

 

W tym tygodniu poznamy nazwy przyborów szkolnych.

 • Rodzic pokazuje przybory szkolne i mówi ich nazwy. Dziecko powtarza aż nabierze pewności.

school bag – (wym. skul bag) tornister, plecak szkolny

pencil – (wym. pensyl) ołówek

crayon – (wym. krejon) kredka

glue – (wym. glu) klej

scissors – (wym. syzys) nożyczki

book – (wym buk) książka

 

Rodzic może wydawać dodatkowe polecenia: ‘Show me a pencil’ (wym. szoł mi e pensyl). Dziecko podnosi odpowiedni przedmiot.

 • Rodzic pokazuje poszczególne przedmioty i zadaje pytania: ‘What colour is the crayon’ (wym. łot kala is de krejon). Dziecko mówi nazwy kolorów.

https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo

 

 

**************************************************

29.05.2020 r.

 

Dla 3-latków

W tym tygodniu poznamy nazwy zabawek.

 • Rodzic pokazuje pluszowego misia i mówi: ‘Hello, teddy bear!’ (wym heloł, tedi bee). Rodzic zachęca, żeby dziecko powtarzało i przywitało się z misiem

Rodzic pokazuje robota zabawkę / lub zdjęcie i mówi: ‘A robot. Peep, peep!’ (wym. e rołbot, piip, piip). Następnie pokazuje pociąg / lub zdjęcie i mówi:’A train. Choo, choo!’ (wym. e trejn, czu, czu). Rodzic pokazuje piłkę i mówi: ‘A ball. Boing, boing!’ ( e bol, bojng, bojng). Dziecko za każdym razem powtarza.

 • Rodzic mówi: ’Peep, peep!’ i naśladuje ruchy robota. Rodzic pokazuje zabawki i zadaje pomocnicze pytania: ‘Train? Ball? Teddy Bear? Robot?’ Dziecko odpowiada:  ‘ yes’ lub ‘no’. Rodzic kontynuuje zabawę z pozostałymi zabawkami: train, ball, teddy bear.

https://www.youtube.com/watch?v=REz77c25XFA

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu poznamy postać Złotowłosej oraz utrwalimy nazwy sprzętów domowych.

 • Rodzic pokazuje postać Złotowłosej w książeczce (można wykorzystać zdjęcia z Internetu) i mówi: ‘Goldilocks’ (wym. Goldiloks). W tym momencie można przypomnieć po polsku historyjkę o Złotowłosej.

Jeśli rodzic ma książeczkę z bajką może kontynuować: ‘Show me the bowl’ (wym. szoł mi de bołl);’Show me the bed’ (wym szoł mi de bet); ‘Show me the chair’ (wym. szoł mi de ciee).Dziecko odpowiednio pokazuje miseczkę, łóżko i krzesło.

 • Rodzic mówi: ‘Cheeky says walk in the woods, please’(wym. Ciki ses łok in de łuc, pliiz) i udaje, że chodzi po lesie. Następnie mówi: ‘Cheeky says sleep in a bed, please’(wym. Ciki ses slip in e bet, pliiz) i udaje, że zasypia w łóżku.

Kolejne polecenie: ‘Cheeky says eat out of a bowl, please’ (wym. Ciki ses it ałt of bołl, pliiz). Rodzic naśladuje jedzenie z miseczki. Rodzic mówi: ‘Cheeky says sit on                   a chair, please’ (wym. Ciki ses sit on e ciee, pliiz) i udaje, że siada na krześle. Rodzic zmienia kolejność wydawanych poleceń, aż dziecko nabierze pewności.

Następnie wyjaśnia dziecku, że kiedy padają słowa: ‘Cheeky says …..please’,należy wykonać polecenie. Natomiast gdy jest samo polecenie np. ‘Sleep in a bed’ , dziecko nie powinno reagować.

https://www.youtube.com/watch?v=Yp1_WNKwKmY

 

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu przypomnimy ‘legs’, ‘arms’ i w dalszym ciągu będziemy ćwiczyć nazwy części ciała.

 • Rodzic dotyka swoich nóg i mówi: ‘legs’ (wym. leks). Następnie dotyka rąk (nie dłoni) i mówi: ‘arms’ (wym. ams). Dziecko powtarza za rodzicem. Rodzic mówi: ’Cheeky says touch your legs’ (wym. Ciki ses tacz jor leks). Dziecko powinno dotknąć nóg. Rodzic wydaje polecenie: ‘Cheeky says tauch your arms’ (wym. Ciki ses tacz jor ams). Dziecko dotyka rąk. Rodzic wydaje te dwa polecenia, aż dziecko nabierze pewności.
 • Rodzic wymawia szeptem nazwy części ciała: legs, arms, eyes, ears, teeth, hands) oraz bohaterów bajki o Czerwonym Kapturku (Little Red Riding Hood, Wolf, granny/grandma). Dziecko czyta nazwy z ruchu warg. https://www.youtube.com/watch?v=cOI2cvxpzeY

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu będziemy rozróżniać zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze.

 • Rodzic przygotowuje dwie kartki A4.

Dla ułatwienia można pomalować rogi lub obwódki jednej kartki na czerwono, a drugiej na zielono. Pozostała część kartki musi pozostać biała, gdyż będą to tace.

Rodzic pokazuje zieloną tacę i mówi: ’It’s good for you’ (wym. Ic gut fo ju). Pokazuje czerwoną tacę i mówi: ‘It’s bad for you’(wym. Ic bat fo ju). Dziecko powtarza za rodzicem. Rodzic wypowiada poniższe zdania, a zadaniem dziecka jest narysować zdrowe produkty na zielonej tacy, natomiast niezdrowe produkty na czerwonej tacy.Owoce: apples, strawberries, orange, pears są w liczbie mnogiej. Dobrze byłoby, gdyby dziecko narysowało przynajmniej dwie sztuki.

 ‘Apples are good for you.’ (wym. apls ar gut fo ju)

‘Ice cream is bad for you.’ (wym. ajs krim is bat fo ju)

‘Strawberries are good for you.’ (wym. strobries ar gut fo ju)

‘Chocolate is bad for you.’ (wym. (czoklit is bat fo ju)

‘Oranges are good for you.’ (wym. orindżys ar gut fo ju)

‘ Jam is bad for you.’ (wym. dżam is bat fo ju)

‘ Pears are good for you’ (wym pez ar gut fo ju)

‘ Honey is good for you.’ (wym. hani is gut fo ju)

Dziecko pokazuje rysunki na tacach. Nazywa produkty i mówi: ‘good for you’ / ‘bad for you’

 • Można również położyć na podłodze dwa kartony: jeden z uśmiechniętą buzią narysowaną zielonym flamastrem, drugi ze smutną buzią narysowaną czerwonym flamastrem. Rodzic umieszcza na dywanie zdjęcia różnych produktów spożywczych wyciętych z gazet. Dziecko każde zdjęcie umieszcza przy odpowiednim kartonie mówiąc: ‘It’s good for you.’ / ‘It’s bad for you.’ https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc

 

**************************************************

22.05.2020 r.

 

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy kolorów i ubrań.

 • Rodzic rysuje na kartce A4 kontury sukienki, kapelusza/czapki i butów. Rodzic przygotowuje kredki: czerwoną, żółtą i niebieską. Rodzic mówi: ‘Point to the dress’ (wym. pojnt to de dres). / ‘Point to the shoes’ (wym. pojnt to de szjus). / ‘Point to the hat’ (wym. pojnt to de hat). Dziecko pokazuje ubrania na rysunku. Rodzic podnosi czerwoną kredkę i mówi: ‘Colour the dress red’ (wym. kala de dres red). Rodzic demonstruje, udając, że koloruje obrazek. Gdy dziecko skończy, rodzic kontynuuje:  ‘Colour the shoes blue’ (wym. kala de szjus blu). / ‘Colour the hat yellow’ (wym. kala de hat jeloł).

https://www.youtube.com/watch?v=Iev1wgRVdwo

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu poznamy niedźwiadka oraz nazwy sprzętów domowych.

 • Rodzic pokazuje pluszowego misia i mówi: ‘bear’ (wym. bee). Pokazuje krzesło i mówi: ‘chair’ (wym. ciee). Wskazuje łóżko i mówi: ‘bed’ (wym. bed). Rodzic pokazuje miseczkę i mówi: ‘bowl’ (wym. bołl). Dziecko powtarza za rodzicem.
 • Rodzic mówi: ‘big bear’ (wym. big bee). Dziecko naśladuje dużego niedźwiedzia.

Rodzic mówi: ‘small bear’ (wym. smol bee). Dziecko naśladuje małego misia. Rodzic kontynuuje, aż dziecko nabierze pewności. Można ćwiczyć przy muzyce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gUdnsvvnnWo

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu będziemy ćwiczyć nazwy części ciała oraz obejrzymy historyjkę  o Czerwonym Kapturku.

 • Rodzic dotyka eyes, ears, teeth and hands, a dziecko podaje ich angielskie odpowiedniki. Inna wersja: rodzic pokazuje teeth i mówi: ‘hands’. Dziecko powinno poprawić: ‘ No! Teeth!’ Rodzic chwali: ‘Well done! Teeth!’ (wym. Łel dan!Tif!)
 • Zabawa Cheeky says…

Dziecko wykonuje polecenie tylko wtedy, gdy jest ono poprzedzone zwrotem  ‘Cheeky says’ (wym. Ciki sez). Bez tego zwrotu na początku dziecko nie wykonuje polecenia.

[ Cheeky says] … wave your hands (wym. łejv jo hanc).

Dziecko powinno pomachać rękami.

[ Cheeky says] … blink your eyes (wym. blink jo ajs)

Dziecko powinno zamrugać oczami.

[ Cheeky says] …wiggle your ears (wym. łigl jo irs)

Dziecko powinno poruszać uszami.

[Cheeky says] … show your teeth (wym. szoł jo tif)

Dziecko powinno pokazać zęby.

Kiedy dziecko nabierze pewności, rodzic coraz szybciej wydaje polecenia.

 

W nagrodę nowoczesna historyjka: https://www.youtube.com/watch?v=6XWeqwcJ2n0

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu poznamy dwa nowe produkty spożywcze oraz będziemy dalej mówić, które produkty spożywcze lubimy, a których nie lubimy.

 • Rodzic pokazuje gruszkę (może być na obrazku J) i mówi: ‘pear’ (wym. pee). Następnie pokazuje słoik miodu i mówi: ‘honey’ (wym. Hani). Dziecko powtarza nowe słówka. Rodzic zadaje dziecku pytania: ‘Do you like pears?’ (wym. Du ju lajk pez?) / ‘Do you like honey?’ (wym. Du ju lajk hani?).

Dziecko odpowiada: Yes, I do. / No, I don’t.

 • Dziecko rysuje produkty spożywcze. Na zakończenie prezentuje rysunki i mówi, które produkty lubi, których nie lubi np. ‘ I like ice cream. / I don’t like jam’.

W nagrodę historyjka: https://www.youtube.com/watch?v=q780dw-1QE8

 

 

**************************************************

15.05.2020 r.

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy kolory.

 • Rodzic pokazuje przedmiot w kolorze czerwonym i mówi:’ red’ (wym. red). Rodzic dotyka innych przedmiotów w kolorze czerwonym i mówi: ‘red, red, red’. Rodzic zachęca, żeby dziecko dołączyło do zabawy. To samo rodzic powtarza dla koloru niebieskiego – ‘blue’ (wym. blu) i żółtego – ‘yellow’ (wym. jeloł).
 • Rodzic odtwarza muzykę, dziecko tańczy. Rodzic zatrzymuje nagranie i mówi: ‘red’. Dziecko ma dotknąć przedmiot w pokoju w kolorze czerwonym. Powtarzamy zabawę dla kolorów niebieskiego i żółtego. Kontynuujemy, aż dziecko nabierze pewności.

https://www.youtube.com/watch?v=BOA15qs179w&list=RDBOA15qs179w&start_radio=1

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych i kolorów.

 • Na karcie A4 rodzic rysuje kontury jabłka, banana i lodów (np. w pucharku J)

Rodzic przygotowuje kredki: żółtą, czerwoną i zieloną. Rodzic mówi: ‘Point to the ice cream’ (wym. Pojnt tu de ajs krim). Dziecko wskazuje lody na rysunku. Powtarzamy dla jabłka i banana. Następnie rodzic wydaje polecenia: ‘Colour the ice cream red’ (wym. Kala de ajs krim red). Gdy dziecko skończy kolorowanie, rodzic mówi:                           ‘ Colour the apple green’ (wym. Kala di apl griin). Ostatnie polecenie: ‘Colour the banana yellow’ (Kala de banana jeloł).

 • Rodzic przygotowuje kolejną kartę A4 oraz kredki.

Wydaje polecenie:’Draw your favourite food’ (wym. Droo jor fejvrit fud).  Dziecko rysuje i koloruje ulubione produkty spożywcze. Na koniec rodzic zadaje pytania do rysunku:’What’s this?’ (wym. Łoc Dys?) / ‘What colour is it?’ (Łot kala izit?)

 

W nagrodę historyjka: https://www.youtube.com/watch?v=GgnWSWw6oio

 

Dla 5-latków

 

W tym tygodniu poznamy bohaterów bajki Czerwony Kapturek. Utrwalimy również nazwy części ciała. Samą historyjkę poznamy późniejJ.

 • Do zabawy można wykorzystać obrazki z książeczki dla dzieci lub zdjęcia z internetu.

Rodzic pokazuje postać Czerwonego Kapturka i mówi: ‘ Little Red Riding Hood’ (wym. Litl Red Rajding Hud). Rodzic pokazuje postać wilka i mówi: ‘Wolf’ (wym. Łulf). Dziecko powtarza za rodzicem. Rodzic pokazuje oczy wilka na obrazku i mówi: ‘big eyes’ (wym. big ajs). Następnie pokazuje uszy i mówi: ‘big ears” (wym. big irs). Pokazuje zęby wilka i mówi: ’big teeth’ (wym. big tiif). Na końcu pokazuje łapy/ręce J i mówi: ’big hands’ (wym. big hands). Dziecko powtarza nazwy za rodzicem. Na koniec rodzic pyta: ‘Do you like the Wolf?’ (wym. Du ju lajk de Łulf?). Dziecko odpowiada : ‘Yes’ lub ‘No’.

Rodzic może zadawać dziecku dodatkowe pytania. Pokazuje części ciała (np. zęby) na obrazku i pyta: ‘What’s this?’ (wym. Łoc dys?). Dziecko odpowiada ‘ (teeth)’.

 • Pobawimy się w duże, złe wilki. Rodzic mówi: ‘We are big bad wolves’ (wym. Łi ar big bad łulvz). Rodzic pokazuje na szeroko otwarte oczy i mówi: ’big eyes’. Pociąga za swoje uszy i mówi: ‘big ears’. Pokazuje zęby w uśmiechu i mówi: ‘big teeth’. Rodzic wyciąga ręce jak szpony i mówi: ‘big hands’. Dziecko przyłącza się do zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=L6E6952n2Q8

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu nauczymy się zadawać pytanie :’Do you like…?’ oraz nauczymy się, jak na to pytanie odpowiadać.

 • Rodzic wskazuje produkty spożywcze i zadaje dziecku pytania o upodobanie: ‘Do you like (apples)? (wym. Du ju lajk (aplz?)). Dziecko odpowiada zgodnie z prawdą:

‘Yes, I do’ (wym. Jes, Aj du) lub No, I don’t’. (wym. Noł, Aj dont).

 • Rodzic rzuca dziecku piłeczkę, zadając pytanie np. ‘Do you like (jam)?’ (wym. Du ju lajk (dżam))? Dziecko odpowiada: Yes, I do. / No, I don’t.

Następnie dziecko rzuca piłeczkę rodzicowi, zadając pytanie o inny produkt. Kontynuujemy zabawę, aż dziecko nabierze pewności.

 • Rodzic zadaje bezgłośnie pytania np. ‘Do you like (ice cream)?’ (wym. Du ju lajk ajs kriim?). Dziecko próbuje odczytać pytanie z ruchu warg.

           https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

 

 

**************************************************

 

07.05.2020 r.

Dla 3-latków

W tym tygodniu będziemy utrwalać nazwy ubranek.

 • Rodzic rysuje na kartce sukienkę, od czasu do czasu przerywając, by zapytać:

‘What’s this?’ (wym. Łots dys?) . Jeśli dziecko udzieli poprawnej odpowiedzi, rodzic chwali: ‘That’s right! Dress!’ (wym. Dats rajt! Dres). Rodzic kontynuuje rysunki dla butów i kapelusza.

 • Rodzic przygotowuje lalkę i kilka ubranek. Rodzic mówi: ‘ Put on the dress’. Dziecko zakłada lalce sukienkę. Powtarzamy zabawę dla butów i kapelusza/czapeczki. Rodzic chwali dziecko, gdy wybierze właściwe ubranka.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9317y8fExAA

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych. W tym celu pobawimy się                             w restaurację.

 • Rodzic jest kelnerem, a dziecko klientem restauracji. Dziecko składa zamówienie: (An ice cream), please (wym. An ajs krim, pliz). Rodzic podaje produkt (lub plastikowy odpowiednik), mówiąc: ‘Here you are’ (wym. hir ju ar). Dziecko odpowiada: ‘Thank you’ (wym. fenk ju). Kontynuujemy zabawę dla pozostałych produktów: biscuit (wym. biskit), cake (wym. kejk), sandwich (wym. sandwić), apple (wym. apl), banana (wym. banana).

 

https://www.youtube.com/watch?v=7b6Ji7Zc2WY

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu będziemy utrwalać kolory i nazwy pomieszczeń. W tym celu narysujemy domek babci – Granny’s house.

 • Rodzic przygotowuje kartkę A4 i kredki. Wydaje dziecku polecenia: Draw a (purple) house (wym. droo e perpl hałs).

Dziecko rysuje dach i frontową ścianę domku w podanym kolorze. Najlepiej, gdy jest to domek piętrowy z dużymi oknami przez które widać będzie pomieszczenia w różnych kolorach.

Draw a (pink) living room.

Draw a (yellow) kitchen.

Draw a (green) bedroom.

Draw a ( blue) bathroom.

 

Po skończeniu dziecko pokazuje rysunek i mówi: ‘This is Granny’s house’ (wym. Dys is granis hałs).

 

https://www.youtube.com/watch?v=5bZBJe1toiE

Dla 6-latków

W tym tygodniu będziemy mówić, które produkty spożywcze lubimy, a których nie lubimy. W tym celu poznamy zwroty: ‘ I like / I don’t like’.

 • Rodzic pokazuje produkty spożywcze (lub zdjęcia/rysunki, plastikowe zabawki). Rodzic masuje brzuch i uśmiecha się, mówiąc: ‘I like (apples)’ (wym. Aj lajk /aplz/).

Następnie krzywi się, kręci głową przecząco i mówi: ‘I don’t like (jam)’ (wym. Aj dont lajk  /dżam/).

Przy owocach rodzic wyjaśnia, że mówimy apples  (wym. aplz), stawberries (wym. strobris), oranges (wym. orindżis), jeśli jest ich kilka.

Rodzic kontynuuje zabawę z pozostałymi produktami, a dziecko powtarza zdania za rodzicem.

 • Rodzic pokazuje produkt i mówi np.’ I don’t like (chocolate)’. Dziecko zgaduje, czy zdania są zgodne z prawdą, czy nie, mówiąc ‘yes’ lub ‘no’. Można zamienić się rolami i pomóc dziecku układać własne zdania o produktach, które lubi lub nie lubi, następnie rodzic zgaduje.

       https://www.youtube.com/watch?v=KC-8AvunL8Y

 

 

**************************************************

30.04.2020 r.

 

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy ubrań.

 • Rodzic wkłada do nieprzezroczystego worka sukienkę, buty, kapelusz/czapkę dla lalek (lub dziecięce). Dziecko wkłada rączki do worka i na podstawie dotyku powinno podać angielską nazwę ubranka. Rodzic wyjmuje ubranko, które dotknęło dziecko i sprawdza, czy dziecko podało właściwą nazwę.
 • Rodzic wydaje dziecku polecenie: ‘Put on the hat’ (wym. put on de hat). Dziecko udaje, że zakłada czapkę. Rodzic wydaje kolejne polecenia: ‘ Put on the dress/ Put on the shoes’. Rodzic kontynuuje zabawę, aż dziecko nabierze pewności. Można przyspieszyć tempo wydawanych poleceń.

https://www.youtube.com/watch?v=rWuYWpG_PN4

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu będziemy bawić się liczbami 1-4. Przy okazji utrwalimy kolory: niebieski, żółty, czerwony i zielony.

 • Rodzic wydaje dziecku polecenie: ‘ Find four green things’ (wym. fajnd foo griin fings). Rodzic liczy na palcach: ‘one, two, three, four’. Zdaniem dziecka jest znalezienie w pokoju/ mieszkaniu czterech przedmiotów w kolorze zielonym. Rodzic wydaje polecenia z innymi kolorami i liczbami: ‘Find two red things/Find one blue thing’itp.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ9WiuJPnNA

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy pomieszczeń.

 • Rodzic rysuje plan mieszkania/domu. Plan należy tak narysować, żeby rozróżnić pomieszczenia: bedroom ( wym. bedrum), bathroom (wym. bafrum), kitchen (wym. kiczyn), living room (wym. living rum), /garden (wym. garden) w przypadku domu/. Rodzic rysuje krzyżyk w pomieszczeniu tak, żeby dziecko nie widziało. Dziecko ma odgadnąć, gdzie jest krzyżyk, zadając pytanie: ‘In the (kitchen)?’. Rodzic odpowiada; ‘yes’ lub ‘no’. Kontynuujemy zabawę, można zamienić się rolami.

A w nagrodę historyjka: https://www.youtube.com/watch?v=mV-TnrvUJ9Q

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych.

 • Rodzic przygotowuje kartki i kredki. Najlepiej pociąć kartkę A4 na dwie mniejsze części. Rodzic wydaje dziecku polecenia np:

Draw (wym. droo) a (red) strawberry

Draw a (yellow) apple

Draw an (orange) orange J

Draw a (pink) jam

Draw a (brown) chocolate

Draw a (green) ice cream

Dziecko rysuje produkty w zaproponowanych kolorach.

Dodatkowa zabawa ruchowa: Rodzic rozkłada na dywanie karty z produktami (właśnie narysowanymi przez dziecko). Karty muszą leżeć obrazkami do góry. Dziecko stoi przy jednym końcu dywanu. Rodzic wyznacza dziecku trasę, nazywając produkty na kartach, obok których dziecko ma przeskakiwać. Kiedy dziecko skończy trasę, rodzic wyznacza mu inną drogę. Można zmienić się rolami i dziecko wyznacza trasę rodzicowi …. A rodzic skacz

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDqpD7U8Tc0

 

 

**************************************************

 

24.04.2020 r.

 

Dla 3 – latków

W tym tygodniu poznamy nazwy ubrań.

 • Rodzic pokazuje dziecku sukienkę i mówi: ‘dress’ (wym. dres). Następnie pokazuje buty i mówi: ‘shoes’ (wym. szjus). Wskazuje kapelusz / wełnianą czapkę i mówi: ‘hat’ (wym. hat). Proszę powtórzyć kilkakrotnie, aż dziecko nabierze pewności.
 • Rodzic pokazuje dziecku ubranie zadaje pytanie: ‘Is it the dress/ shoes/hat?’ Dziecko odpowiada : yes’ lub ‘no’.

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

 

Dla 4 – latków

https://www.youtube.com/watch?v=2-NWFCsh_RI

 

W tym tygodniu poznamy liczbę 4.

 • Rodzic pisze na kartce cyfrę 4 i mówi four (wym. foo). Dziecko powtarza za rodzicem. Rodzic liczy na palcach do czterech. Dziecko przyłącza się do liczenia.
 • Rodzic kładzie na podłodze 4 hula - hoop (koła można zrobić ze skakanki lub włóczki). W każdym kole umieszcza kartkę z cyfrą 1, 2, 3 lub 4. Dziecko zbiera różne przedmioty i kładzie je do hula - hoop. Przedmiotów nie może być więcej niż wskazuje cyfra na kartce. Gdy dziecko skończy, liczy przedmioty na głos w każdym hula – hoop.

https://www.youtube.com/watch?v=EOJw5B2y_x8

 

Dla 5 – latków

W tym tygodniu utrwalimy liczby od 1 do 10.

 • Rodzic klaszcze / wystukuje dźwięki na instrumencie (sześć) razy i pyta: ‘How many?’ (wym. hał meny). Dziecko odpowiada: (six). Rodzic kontynuuje z innymi liczbami do 10.
 • Rodzic kładzie na stole znane dziecku produkty spożywcze np. jabłka / banany i pyta: How many (bananas)? Dziecko podaje liczbę owoców.

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg

 

Dla 6 - latków

W tym tygodniu poznamy nazwy produktów spożywczych.

 • Rodzic pokazuje produkty spożywcze lub ich obrazki. Nazywa produkty, dziecko powtarza, aż nabierze pewności.

apple (wym. apl) – jabłko

strawberry (wym. stroobri) – truskawka

orange (wym. orindż) - pomarańcza

jam (wym.dżam) – dżem

chocolate (wym. czoklet) – czekolada

ice cream (wym. ajs krim) – lody

 

 • Rodzic udaje, że je poszczególne produkty np. obiera pomarańczę i je cząstki; nadgryza jabłko; odrywa szypułkę od truskawki i je owoc; odkręca słoik z dżemem i próbuje łyżeczką; liże lody; odłamuje i je kawałek czekolady. Dziecko zgaduje o jakie produkty chodzi.

https://www.youtube.com/watch?v=58eA79N0foY

 

 

 

**************************************************

17.04.2020 r.

 

Dla 3 – latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych.

 • Umieść kanapkę, jabłko i banana w różnych częściach pokoju. Powiedz: ‘On the train, everyone! Choo, choo!’ Dziecko staje z tobą i robicie pociąg. Ty prowadzisz. Gdy zatrzymacie się przy kanapce powiedz: ‘ Look, a sandwich. Yum, yum.’ Powtórz dla banana ( ‘Look, a banana. Yum, yum.’) i jabłka ( ‘Look, an apple. Yum, yum.’).

 

Dla 4 – latków

W tym tygodniu poznamy kolejną zabawę, z użyciem produktów spożywczych.

 • Wydawaj dziecku polecenia. Dziecko ma naśladować spożywanie różnych produktów:

 

Eat a biscuit.

Eat an ice cream.

Eat a cake.

Eat a sandwich.

Eat an apple.

Eat a banana.

 

 

Dla 5 – latków

W tym tygodniu poznamy kolor fioletowy oraz utrwalimy kolory, które znamy.

 • Pokaż przedmiot w kolorze fioletowym i powiedz: ‘purple’. Dziecko powtarza kilka razy za tobą. Powiedz: ‘Touch purple’. Dziecko ma znaleźć w pokoju inne przedmioty w kolorze fioletowym.
 • Pokaż przedmiot (najlepiej użyć kredki do tej zabawy) i powiedz: ‘ Look! What colour is this?’ Dziecko podaje nazwę koloru (np. green). Powiedz: ‘That’s right! (Green)! Kontynuuj zabawę z innymi kolorami.

 

Dla 6 – latków

W tym tygodniu będziemy mówić, jakie zawody wykonują nasi rodzice.

 • Dziecko rysuje mamę lub tatę w stroju charakterystycznym dla zawodu, który wykonują. Następnie pokazują rysunek i mówią ‘ My (mummy) is a (teacher).’

Dziecko może narysować inną osobę ze swojej rodziny np. dziadka lub ciocię, wówczas pomóż dziecku w opisie tej osoby.

 

 

**************************************************

09.04.2020 r.

 

Dla 3 – latków

W tym tygodniu poznamy tradycyjną zabawę wielkanocną Egg hunt.

 • Pokaż dziecku pisankę i powiedz: ‘Easter egg’. Dziecko powtarza za Tobą.
 • Przygotowane wcześniej czekoladowe jajka lub sztuczne pisanki ukryj w mieszkaniu / lub w ogrodzie. Dziecko zbiera jajka do koszyczka.

 

Dla 4 i 5 – latków

W tym tygodniu poznamy symbole związane z Wielkanocą.

 • Pokaż wielkanocnego zajączka i powiedz: ‘It’s Easter bunny. What does the Easter bunny bring?’. Wskaż pisankę I powiedz: Easter egg’.
 • Przygotuj kartkę papieru, ołówek, niebieską i czerwoną kredkę. Powiedz dziecku, że będzie rysować wielkanocne pisanki. Dziecko powinno uważnie słuchać poleceń. Powiedz: ‘ Draw two big Easter eggs. Draw Tyree small Easter eggs. Colour the small Easter eggs blue. Colour the big Easter eggs red.’

 

Dla 6 – latków

W tym tygodniu poznamy symbole związane z Wielkanocą.

 • Pokaż dziecku pisankę i powiedz ‘Easter egg’. Dotknij zajączka wielkanocnego i powiedz: ‘Easter bunny’. Na przemian wskazuj pisankę i zajączka. Dziecko podaje nazwy, aż nabierze pewności.
 • Dziecko rysuje pisankę i koloruje ją wg własnego pomysłu. Pokazuje rysunek i go opisuje: ‘ My Easter egg is … (blue) and …. (yellow).

 

 

Happy Easter !!!

 

 

**************************************************

 

 

03.04.2020 r.

 

Dla 3-latków

 

W tym tygodniu utrwalimy liczby 1-3.

Połóż na podłodze 3  hula-hoop/zrób 3 koła ze skakanek lub włóczki. W każdym kole umieść kartkę z liczbą 1, 2 lub 3. Dziecko ma położyć w kole odpowiednią liczbę przedmiotów. Wyjaśnij, że przedmiotów nie może być więcej, niż wskazuje liczba na kartce. Gdy dziecko skończy, razem policzcie przedmioty po angielsku.

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu poznamy zwrot "I’m hungry".

 • Pogłaszcz się po brzuchu i powiedz: "I’m hungry". Zachęć, aby dziecko powtarzało za tobą.
 • Powiedz: "I’m hungry". Poproś, żeby dziecko podało ci jabłko (banan, ciastko, kanapkę, ciasto, loda). Powiedz:  "Here’s an apple" (a banana, a biscuit, a sandwich, cake, an ice cream). Zachęć dziecko, aby powtarzało za tobą. Powiedz: "Thank you". Powtarzaj zabawę z pozostałymi produktami.

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu poznamy okreslenia ‘in’ oraz ‘out’.

 • Jesteś razem z dzieckiem w pokoju. Stań obok drzwi i powiedz: "in". Otwórz drzwi, wyjdź z pokoju i powiedz: "out". Zachęć dziecko, żeby dołączyło do zabawy z tobą.
 • Połóż na podłodze koło hula-hoop lub ułóż skakankę /włóczkę w kształcie koła. Jabłka umieść w środku koła, na zewnątrz połóż banany. Zapytaj: "What’s in the circle?", "’What’s out of the circle"? ’Dziecko mówi, które owoce są w kole, a które poza kołem. Do zabawy możesz użyć figurki zwierzątek np. crocodile, tiger, lion etc.

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu będziemy opisywać, jakie zawody wykonują rodzice. W tym celu nauczymy się rymowanki:

 

My mummy is a teacher.

My daddy is a cook.

I want to be a farmer.

Look at me, look!

 

My mummy is a doctor.

My daddy is, too.

I want to be an artist.

What about you?

 

Przyjemnej zabawy :)

 

**************************************************

Dla 3-latków

W tym tygodniu będziemy utrwalać kolory.

Zabawa  

Zrób z rąk lunetę i przyłóż ją do jednego oka. Powiedz: ‘I Spy, I spy with my little eye, red, red, red’.Dziecko ma znaleźć w pokoju przedmiot w kolorze czerwonym.

Powiedz: : ‘I spy, I spy with my little eye, yellow, yellow, yellow’. Dziecko wskazuje przedmiot w kolorze żółtym.  

Powiedz:’ I spy, I spy with my little eye, blue, blue, blue’. Dziecko znajduje przedmiot w kolorze niebieskim. 

Kontynuuj zabawę. Za każdym razem dziecko powinno wskazywać inne przedmioty w danym kolorze.

Piosenka: Red Circle, Blue Circle, Yellow Circle https://www.youtube.com/watch?v=BOA15qs179w

 

Dla 4-latków

 

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych.

 

Zabawa

Dziecko staje twarzą do ściany. Powiedz: ‘Close your eyes’. W tym czasie ukryj jabłko/banan   w pokoju. Powiedz: ‘Open your eyes’.Zapytaj: ‘Where’s apple/banana?’ Gdy dziecko znajdzie produkt pochwal:’Well done, here’s an apple/banana’. Możesz kontynuować (o ile to możliwe) z innymi produktami np.biscuit.

Filmik o Cheeky Monkey: https://www.youtube.com/watch?v=xroGQztr5pY

 

Dla 5-latków

 

W tym tygodniu utrwalimy nazwy czynności i pomieszczeń.

 

Zabawa

Wydajesz dziecku polecenie: ‘Cheeky says …… eat in the kitchen, please’.

Inne polecenia: play in the living room, wash in the bathroom, sleep in the bedroom, play in the garden, knock on the door.

Wyjaśnij, że gdy poprzedzisz polecenie zwrotem: ‘Cheeky says,….. sleep in the bedroom, please’ dziecko wykonuje polecenie. Jeśli powiesz tylko: ‘Sleep in the bedroom’ – dziecko nie wykonuje polecenia. Możesz wydawać inne polecenia: turn around, jump etc.

 

Piosenka: In the kitchen, bedroom, bathroom,, living room song https://www.youtube.com/watch?v=EJ1uN6Oo6-A

 

 

Dla 6- latków

 

W tym tygodniu utrwalimy nazwy zawodów.

 

Zabawa

Pokaż zawód za pomocą gestów. Dziecko odgaduje nazwę zawodu. Udawaj, że prowadzisz badanie stetoskopem (doctor), mieszasz coś w garnku (cook), gasisz pożar (firefighter), śpiewasz (singer),

piszesz na tablicy (teacher), rozmawiasz przez krótkofalówkę przypiętą do ramienia (police officer), malujesz obraz (artist), orzesz ziemię (farmer). Zmiana: podaj nazwę zawodu, a dziecko pokazuje zawód za pomocą gestów.

 

Piosenka: Jobs Song for Kids What do you do? https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU

 

 

 

 

************************************************

 

Dla sześciolatków

Słownictwo: cat, dog, mouse, rabbit, parrot, fish

 

Hello song

Hello, hello,

Hello, how are you?

I’m fine, I’m fine.

Hello to you.

 

Goodbye song

Bye bye, bye bye

Wave your hand and say goodbye!

Turn around, jump up high!

Wave your hand and say goodbye!

 

 

Pets song

I’ve got a pet. It’s a cat.

It’s black, black, black, black.

Pets, pets, pets, pets.

 

I’ve got a rabbit. And I love it.

It’s brown, brown, brown, brown.

Pets, pets, pets, pets.

 

I’ve got a mouse. It’s in my house.

It’s white, white, white, white.

Pets, pets, pets, pets.

 

Słownictwo: teacher, doctor, police officer, firefighter, cook, singer

 

 

Dla pięciolatków

Słownictwo: bedroom, bathroom, kitchen, living room, garden, door

 

Happy day

Good morning!

What a happy day!

I go to the bathroom.

I wash and I play.

 

Good morning!

What a happy day!

I go to the kitchen.

I eat and I play.

 

Good morning!

What a happy day!

I go to the living room.

I watch TV and I play.

 

Good morning!

What a happy day!

I go to the bedroom.

And I go to bed.

 

Dla czterolatków

Słownictwo: biscuit, ice cream, cake, sandwich, apple, banana

 

My big tummy

 

A sandwich.

Yum, yum, yummy!

A sandwich.

Look at my big tummy!

 

A sandwich and a cake.

Yum, yum, yummy!

A sandwich and a cake.

Look at my big tummy!

 

A biscuit.

Yum, yum, yummy!

A biscuit.

Look at my big tummy!

 

A biscuit and an ice cream.

Yum, yum, yummy!

A biscuit and an ice cream.

Look at my big tummy!

 

Dla trzylatków

Słownictwo: banana, sandwich, apple

 

Bananas on my plate

 

Bananas on my plate.

Bananas on my plate.

One, two, one, two,

Bananas on my plate.

 

Sandwiches on my plate.

Sandwiches on my plate.

One, two, one, two,

Sandwiches on my plate.

 

Apples on my plate.

Apples on my plate.

One, two, one, two,

Apples on my plate.

Bananas, sandwiches, apples!

 

Data dodania: 2020-03-30 10:47:47
Data edycji: 2020-06-26 09:28:52
Ilość wyświetleń: 632

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

Konfucjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej