Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Język angielski - Propozycje na spędzenie czasu z dzieckiem podczas stanu epidemii

22.05.2020 r.

 

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy kolorów i ubrań.

 • Rodzic rysuje na kartce A4 kontury sukienki, kapelusza/czapki i butów. Rodzic przygotowuje kredki: czerwoną, żółtą i niebieską. Rodzic mówi: ‘Point to the dress’ (wym. pojnt to de dres). / ‘Point to the shoes’ (wym. pojnt to de szjus). / ‘Point to the hat’ (wym. pojnt to de hat). Dziecko pokazuje ubrania na rysunku. Rodzic podnosi czerwoną kredkę i mówi: ‘Colour the dress red’ (wym. kala de dres red). Rodzic demonstruje, udając, że koloruje obrazek. Gdy dziecko skończy, rodzic kontynuuje:  ‘Colour the shoes blue’ (wym. kala de szjus blu). / ‘Colour the hat yellow’ (wym. kala de hat jeloł).

https://www.youtube.com/watch?v=Iev1wgRVdwo

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu poznamy niedźwiadka oraz nazwy sprzętów domowych.

 • Rodzic pokazuje pluszowego misia i mówi: ‘bear’ (wym. bee). Pokazuje krzesło i mówi: ‘chair’ (wym. ciee). Wskazuje łóżko i mówi: ‘bed’ (wym. bed). Rodzic pokazuje miseczkę i mówi: ‘bowl’ (wym. bołl). Dziecko powtarza za rodzicem.
 • Rodzic mówi: ‘big bear’ (wym. big bee). Dziecko naśladuje dużego niedźwiedzia.

Rodzic mówi: ‘small bear’ (wym. smol bee). Dziecko naśladuje małego misia. Rodzic kontynuuje, aż dziecko nabierze pewności. Można ćwiczyć przy muzyce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gUdnsvvnnWo

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu będziemy ćwiczyć nazwy części ciała oraz obejrzymy historyjkę  o Czerwonym Kapturku.

 • Rodzic dotyka eyes, ears, teeth and hands, a dziecko podaje ich angielskie odpowiedniki. Inna wersja: rodzic pokazuje teeth i mówi: ‘hands’. Dziecko powinno poprawić: ‘ No! Teeth!’ Rodzic chwali: ‘Well done! Teeth!’ (wym. Łel dan!Tif!)
 • Zabawa Cheeky says…

Dziecko wykonuje polecenie tylko wtedy, gdy jest ono poprzedzone zwrotem  ‘Cheeky says’ (wym. Ciki sez). Bez tego zwrotu na początku dziecko nie wykonuje polecenia.

[ Cheeky says] … wave your hands (wym. łejv jo hanc).

Dziecko powinno pomachać rękami.

[ Cheeky says] … blink your eyes (wym. blink jo ajs)

Dziecko powinno zamrugać oczami.

[ Cheeky says] …wiggle your ears (wym. łigl jo irs)

Dziecko powinno poruszać uszami.

[Cheeky says] … show your teeth (wym. szoł jo tif)

Dziecko powinno pokazać zęby.

Kiedy dziecko nabierze pewności, rodzic coraz szybciej wydaje polecenia.

 

W nagrodę nowoczesna historyjka: https://www.youtube.com/watch?v=6XWeqwcJ2n0

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu poznamy dwa nowe produkty spożywcze oraz będziemy dalej mówić, które produkty spożywcze lubimy, a których nie lubimy.

 • Rodzic pokazuje gruszkę (może być na obrazku J) i mówi: ‘pear’ (wym. pee). Następnie pokazuje słoik miodu i mówi: ‘honey’ (wym. Hani). Dziecko powtarza nowe słówka. Rodzic zadaje dziecku pytania: ‘Do you like pears?’ (wym. Du ju lajk pez?) / ‘Do you like honey?’ (wym. Du ju lajk hani?).

Dziecko odpowiada: Yes, I do. / No, I don’t.

 • Dziecko rysuje produkty spożywcze. Na zakończenie prezentuje rysunki i mówi, które produkty lubi, których nie lubi np. ‘ I like ice cream. / I don’t like jam’.

W nagrodę historyjka: https://www.youtube.com/watch?v=q780dw-1QE8

 

 

**************************************************

15.05.2020 r.

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy kolory.

 • Rodzic pokazuje przedmiot w kolorze czerwonym i mówi:’ red’ (wym. red). Rodzic dotyka innych przedmiotów w kolorze czerwonym i mówi: ‘red, red, red’. Rodzic zachęca, żeby dziecko dołączyło do zabawy. To samo rodzic powtarza dla koloru niebieskiego – ‘blue’ (wym. blu) i żółtego – ‘yellow’ (wym. jeloł).
 • Rodzic odtwarza muzykę, dziecko tańczy. Rodzic zatrzymuje nagranie i mówi: ‘red’. Dziecko ma dotknąć przedmiot w pokoju w kolorze czerwonym. Powtarzamy zabawę dla kolorów niebieskiego i żółtego. Kontynuujemy, aż dziecko nabierze pewności.

https://www.youtube.com/watch?v=BOA15qs179w&list=RDBOA15qs179w&start_radio=1

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych i kolorów.

 • Na karcie A4 rodzic rysuje kontury jabłka, banana i lodów (np. w pucharku J)

Rodzic przygotowuje kredki: żółtą, czerwoną i zieloną. Rodzic mówi: ‘Point to the ice cream’ (wym. Pojnt tu de ajs krim). Dziecko wskazuje lody na rysunku. Powtarzamy dla jabłka i banana. Następnie rodzic wydaje polecenia: ‘Colour the ice cream red’ (wym. Kala de ajs krim red). Gdy dziecko skończy kolorowanie, rodzic mówi:                           ‘ Colour the apple green’ (wym. Kala di apl griin). Ostatnie polecenie: ‘Colour the banana yellow’ (Kala de banana jeloł).

 • Rodzic przygotowuje kolejną kartę A4 oraz kredki.

Wydaje polecenie:’Draw your favourite food’ (wym. Droo jor fejvrit fud).  Dziecko rysuje i koloruje ulubione produkty spożywcze. Na koniec rodzic zadaje pytania do rysunku:’What’s this?’ (wym. Łoc Dys?) / ‘What colour is it?’ (Łot kala izit?)

 

W nagrodę historyjka: https://www.youtube.com/watch?v=GgnWSWw6oio

 

Dla 5-latków

 

W tym tygodniu poznamy bohaterów bajki Czerwony Kapturek. Utrwalimy również nazwy części ciała. Samą historyjkę poznamy późniejJ.

 • Do zabawy można wykorzystać obrazki z książeczki dla dzieci lub zdjęcia z internetu.

Rodzic pokazuje postać Czerwonego Kapturka i mówi: ‘ Little Red Riding Hood’ (wym. Litl Red Rajding Hud). Rodzic pokazuje postać wilka i mówi: ‘Wolf’ (wym. Łulf). Dziecko powtarza za rodzicem. Rodzic pokazuje oczy wilka na obrazku i mówi: ‘big eyes’ (wym. big ajs). Następnie pokazuje uszy i mówi: ‘big ears” (wym. big irs). Pokazuje zęby wilka i mówi: ’big teeth’ (wym. big tiif). Na końcu pokazuje łapy/ręce J i mówi: ’big hands’ (wym. big hands). Dziecko powtarza nazwy za rodzicem. Na koniec rodzic pyta: ‘Do you like the Wolf?’ (wym. Du ju lajk de Łulf?). Dziecko odpowiada : ‘Yes’ lub ‘No’.

Rodzic może zadawać dziecku dodatkowe pytania. Pokazuje części ciała (np. zęby) na obrazku i pyta: ‘What’s this?’ (wym. Łoc dys?). Dziecko odpowiada ‘ (teeth)’.

 • Pobawimy się w duże, złe wilki. Rodzic mówi: ‘We are big bad wolves’ (wym. Łi ar big bad łulvz). Rodzic pokazuje na szeroko otwarte oczy i mówi: ’big eyes’. Pociąga za swoje uszy i mówi: ‘big ears’. Pokazuje zęby w uśmiechu i mówi: ‘big teeth’. Rodzic wyciąga ręce jak szpony i mówi: ‘big hands’. Dziecko przyłącza się do zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=L6E6952n2Q8

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu nauczymy się zadawać pytanie :’Do you like…?’ oraz nauczymy się, jak na to pytanie odpowiadać.

 • Rodzic wskazuje produkty spożywcze i zadaje dziecku pytania o upodobanie: ‘Do you like (apples)? (wym. Du ju lajk (aplz?)). Dziecko odpowiada zgodnie z prawdą:

‘Yes, I do’ (wym. Jes, Aj du) lub No, I don’t’. (wym. Noł, Aj dont).

 • Rodzic rzuca dziecku piłeczkę, zadając pytanie np. ‘Do you like (jam)?’ (wym. Du ju lajk (dżam))? Dziecko odpowiada: Yes, I do. / No, I don’t.

Następnie dziecko rzuca piłeczkę rodzicowi, zadając pytanie o inny produkt. Kontynuujemy zabawę, aż dziecko nabierze pewności.

 • Rodzic zadaje bezgłośnie pytania np. ‘Do you like (ice cream)?’ (wym. Du ju lajk ajs kriim?). Dziecko próbuje odczytać pytanie z ruchu warg.

           https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

 

 

**************************************************

 

07.05.2020 r.

Dla 3-latków

W tym tygodniu będziemy utrwalać nazwy ubranek.

 • Rodzic rysuje na kartce sukienkę, od czasu do czasu przerywając, by zapytać:

‘What’s this?’ (wym. Łots dys?) . Jeśli dziecko udzieli poprawnej odpowiedzi, rodzic chwali: ‘That’s right! Dress!’ (wym. Dats rajt! Dres). Rodzic kontynuuje rysunki dla butów i kapelusza.

 • Rodzic przygotowuje lalkę i kilka ubranek. Rodzic mówi: ‘ Put on the dress’. Dziecko zakłada lalce sukienkę. Powtarzamy zabawę dla butów i kapelusza/czapeczki. Rodzic chwali dziecko, gdy wybierze właściwe ubranka.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9317y8fExAA

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych. W tym celu pobawimy się                             w restaurację.

 • Rodzic jest kelnerem, a dziecko klientem restauracji. Dziecko składa zamówienie: (An ice cream), please (wym. An ajs krim, pliz). Rodzic podaje produkt (lub plastikowy odpowiednik), mówiąc: ‘Here you are’ (wym. hir ju ar). Dziecko odpowiada: ‘Thank you’ (wym. fenk ju). Kontynuujemy zabawę dla pozostałych produktów: biscuit (wym. biskit), cake (wym. kejk), sandwich (wym. sandwić), apple (wym. apl), banana (wym. banana).

 

https://www.youtube.com/watch?v=7b6Ji7Zc2WY

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu będziemy utrwalać kolory i nazwy pomieszczeń. W tym celu narysujemy domek babci – Granny’s house.

 • Rodzic przygotowuje kartkę A4 i kredki. Wydaje dziecku polecenia: Draw a (purple) house (wym. droo e perpl hałs).

Dziecko rysuje dach i frontową ścianę domku w podanym kolorze. Najlepiej, gdy jest to domek piętrowy z dużymi oknami przez które widać będzie pomieszczenia w różnych kolorach.

Draw a (pink) living room.

Draw a (yellow) kitchen.

Draw a (green) bedroom.

Draw a ( blue) bathroom.

 

Po skończeniu dziecko pokazuje rysunek i mówi: ‘This is Granny’s house’ (wym. Dys is granis hałs).

 

https://www.youtube.com/watch?v=5bZBJe1toiE

Dla 6-latków

W tym tygodniu będziemy mówić, które produkty spożywcze lubimy, a których nie lubimy. W tym celu poznamy zwroty: ‘ I like / I don’t like’.

 • Rodzic pokazuje produkty spożywcze (lub zdjęcia/rysunki, plastikowe zabawki). Rodzic masuje brzuch i uśmiecha się, mówiąc: ‘I like (apples)’ (wym. Aj lajk /aplz/).

Następnie krzywi się, kręci głową przecząco i mówi: ‘I don’t like (jam)’ (wym. Aj dont lajk  /dżam/).

Przy owocach rodzic wyjaśnia, że mówimy apples  (wym. aplz), stawberries (wym. strobris), oranges (wym. orindżis), jeśli jest ich kilka.

Rodzic kontynuuje zabawę z pozostałymi produktami, a dziecko powtarza zdania za rodzicem.

 • Rodzic pokazuje produkt i mówi np.’ I don’t like (chocolate)’. Dziecko zgaduje, czy zdania są zgodne z prawdą, czy nie, mówiąc ‘yes’ lub ‘no’. Można zamienić się rolami i pomóc dziecku układać własne zdania o produktach, które lubi lub nie lubi, następnie rodzic zgaduje.

       https://www.youtube.com/watch?v=KC-8AvunL8Y

 

 

**************************************************

30.04.2020 r.

 

Dla 3-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy ubrań.

 • Rodzic wkłada do nieprzezroczystego worka sukienkę, buty, kapelusz/czapkę dla lalek (lub dziecięce). Dziecko wkłada rączki do worka i na podstawie dotyku powinno podać angielską nazwę ubranka. Rodzic wyjmuje ubranko, które dotknęło dziecko i sprawdza, czy dziecko podało właściwą nazwę.
 • Rodzic wydaje dziecku polecenie: ‘Put on the hat’ (wym. put on de hat). Dziecko udaje, że zakłada czapkę. Rodzic wydaje kolejne polecenia: ‘ Put on the dress/ Put on the shoes’. Rodzic kontynuuje zabawę, aż dziecko nabierze pewności. Można przyspieszyć tempo wydawanych poleceń.

https://www.youtube.com/watch?v=rWuYWpG_PN4

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu będziemy bawić się liczbami 1-4. Przy okazji utrwalimy kolory: niebieski, żółty, czerwony i zielony.

 • Rodzic wydaje dziecku polecenie: ‘ Find four green things’ (wym. fajnd foo griin fings). Rodzic liczy na palcach: ‘one, two, three, four’. Zdaniem dziecka jest znalezienie w pokoju/ mieszkaniu czterech przedmiotów w kolorze zielonym. Rodzic wydaje polecenia z innymi kolorami i liczbami: ‘Find two red things/Find one blue thing’itp.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ9WiuJPnNA

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy pomieszczeń.

 • Rodzic rysuje plan mieszkania/domu. Plan należy tak narysować, żeby rozróżnić pomieszczenia: bedroom ( wym. bedrum), bathroom (wym. bafrum), kitchen (wym. kiczyn), living room (wym. living rum), /garden (wym. garden) w przypadku domu/. Rodzic rysuje krzyżyk w pomieszczeniu tak, żeby dziecko nie widziało. Dziecko ma odgadnąć, gdzie jest krzyżyk, zadając pytanie: ‘In the (kitchen)?’. Rodzic odpowiada; ‘yes’ lub ‘no’. Kontynuujemy zabawę, można zamienić się rolami.

A w nagrodę historyjka: https://www.youtube.com/watch?v=mV-TnrvUJ9Q

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych.

 • Rodzic przygotowuje kartki i kredki. Najlepiej pociąć kartkę A4 na dwie mniejsze części. Rodzic wydaje dziecku polecenia np:

Draw (wym. droo) a (red) strawberry

Draw a (yellow) apple

Draw an (orange) orange J

Draw a (pink) jam

Draw a (brown) chocolate

Draw a (green) ice cream

Dziecko rysuje produkty w zaproponowanych kolorach.

Dodatkowa zabawa ruchowa: Rodzic rozkłada na dywanie karty z produktami (właśnie narysowanymi przez dziecko). Karty muszą leżeć obrazkami do góry. Dziecko stoi przy jednym końcu dywanu. Rodzic wyznacza dziecku trasę, nazywając produkty na kartach, obok których dziecko ma przeskakiwać. Kiedy dziecko skończy trasę, rodzic wyznacza mu inną drogę. Można zmienić się rolami i dziecko wyznacza trasę rodzicowi …. A rodzic skacz

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDqpD7U8Tc0

 

 

**************************************************

 

24.04.2020 r.

 

Dla 3 – latków

W tym tygodniu poznamy nazwy ubrań.

 • Rodzic pokazuje dziecku sukienkę i mówi: ‘dress’ (wym. dres). Następnie pokazuje buty i mówi: ‘shoes’ (wym. szjus). Wskazuje kapelusz / wełnianą czapkę i mówi: ‘hat’ (wym. hat). Proszę powtórzyć kilkakrotnie, aż dziecko nabierze pewności.
 • Rodzic pokazuje dziecku ubranie zadaje pytanie: ‘Is it the dress/ shoes/hat?’ Dziecko odpowiada : yes’ lub ‘no’.

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

 

Dla 4 – latków

https://www.youtube.com/watch?v=2-NWFCsh_RI

 

W tym tygodniu poznamy liczbę 4.

 • Rodzic pisze na kartce cyfrę 4 i mówi four (wym. foo). Dziecko powtarza za rodzicem. Rodzic liczy na palcach do czterech. Dziecko przyłącza się do liczenia.
 • Rodzic kładzie na podłodze 4 hula - hoop (koła można zrobić ze skakanki lub włóczki). W każdym kole umieszcza kartkę z cyfrą 1, 2, 3 lub 4. Dziecko zbiera różne przedmioty i kładzie je do hula - hoop. Przedmiotów nie może być więcej niż wskazuje cyfra na kartce. Gdy dziecko skończy, liczy przedmioty na głos w każdym hula – hoop.

https://www.youtube.com/watch?v=EOJw5B2y_x8

 

Dla 5 – latków

W tym tygodniu utrwalimy liczby od 1 do 10.

 • Rodzic klaszcze / wystukuje dźwięki na instrumencie (sześć) razy i pyta: ‘How many?’ (wym. hał meny). Dziecko odpowiada: (six). Rodzic kontynuuje z innymi liczbami do 10.
 • Rodzic kładzie na stole znane dziecku produkty spożywcze np. jabłka / banany i pyta: How many (bananas)? Dziecko podaje liczbę owoców.

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg

 

Dla 6 - latków

W tym tygodniu poznamy nazwy produktów spożywczych.

 • Rodzic pokazuje produkty spożywcze lub ich obrazki. Nazywa produkty, dziecko powtarza, aż nabierze pewności.

apple (wym. apl) – jabłko

strawberry (wym. stroobri) – truskawka

orange (wym. orindż) - pomarańcza

jam (wym.dżam) – dżem

chocolate (wym. czoklet) – czekolada

ice cream (wym. ajs krim) – lody

 

 • Rodzic udaje, że je poszczególne produkty np. obiera pomarańczę i je cząstki; nadgryza jabłko; odrywa szypułkę od truskawki i je owoc; odkręca słoik z dżemem i próbuje łyżeczką; liże lody; odłamuje i je kawałek czekolady. Dziecko zgaduje o jakie produkty chodzi.

https://www.youtube.com/watch?v=58eA79N0foY

 

 

 

**************************************************

17.04.2020 r.

 

Dla 3 – latków

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych.

 • Umieść kanapkę, jabłko i banana w różnych częściach pokoju. Powiedz: ‘On the train, everyone! Choo, choo!’ Dziecko staje z tobą i robicie pociąg. Ty prowadzisz. Gdy zatrzymacie się przy kanapce powiedz: ‘ Look, a sandwich. Yum, yum.’ Powtórz dla banana ( ‘Look, a banana. Yum, yum.’) i jabłka ( ‘Look, an apple. Yum, yum.’).

 

Dla 4 – latków

W tym tygodniu poznamy kolejną zabawę, z użyciem produktów spożywczych.

 • Wydawaj dziecku polecenia. Dziecko ma naśladować spożywanie różnych produktów:

 

Eat a biscuit.

Eat an ice cream.

Eat a cake.

Eat a sandwich.

Eat an apple.

Eat a banana.

 

 

Dla 5 – latków

W tym tygodniu poznamy kolor fioletowy oraz utrwalimy kolory, które znamy.

 • Pokaż przedmiot w kolorze fioletowym i powiedz: ‘purple’. Dziecko powtarza kilka razy za tobą. Powiedz: ‘Touch purple’. Dziecko ma znaleźć w pokoju inne przedmioty w kolorze fioletowym.
 • Pokaż przedmiot (najlepiej użyć kredki do tej zabawy) i powiedz: ‘ Look! What colour is this?’ Dziecko podaje nazwę koloru (np. green). Powiedz: ‘That’s right! (Green)! Kontynuuj zabawę z innymi kolorami.

 

Dla 6 – latków

W tym tygodniu będziemy mówić, jakie zawody wykonują nasi rodzice.

 • Dziecko rysuje mamę lub tatę w stroju charakterystycznym dla zawodu, który wykonują. Następnie pokazują rysunek i mówią ‘ My (mummy) is a (teacher).’

Dziecko może narysować inną osobę ze swojej rodziny np. dziadka lub ciocię, wówczas pomóż dziecku w opisie tej osoby.

 

 

**************************************************

09.04.2020 r.

 

Dla 3 – latków

W tym tygodniu poznamy tradycyjną zabawę wielkanocną Egg hunt.

 • Pokaż dziecku pisankę i powiedz: ‘Easter egg’. Dziecko powtarza za Tobą.
 • Przygotowane wcześniej czekoladowe jajka lub sztuczne pisanki ukryj w mieszkaniu / lub w ogrodzie. Dziecko zbiera jajka do koszyczka.

 

Dla 4 i 5 – latków

W tym tygodniu poznamy symbole związane z Wielkanocą.

 • Pokaż wielkanocnego zajączka i powiedz: ‘It’s Easter bunny. What does the Easter bunny bring?’. Wskaż pisankę I powiedz: Easter egg’.
 • Przygotuj kartkę papieru, ołówek, niebieską i czerwoną kredkę. Powiedz dziecku, że będzie rysować wielkanocne pisanki. Dziecko powinno uważnie słuchać poleceń. Powiedz: ‘ Draw two big Easter eggs. Draw Tyree small Easter eggs. Colour the small Easter eggs blue. Colour the big Easter eggs red.’

 

Dla 6 – latków

W tym tygodniu poznamy symbole związane z Wielkanocą.

 • Pokaż dziecku pisankę i powiedz ‘Easter egg’. Dotknij zajączka wielkanocnego i powiedz: ‘Easter bunny’. Na przemian wskazuj pisankę i zajączka. Dziecko podaje nazwy, aż nabierze pewności.
 • Dziecko rysuje pisankę i koloruje ją wg własnego pomysłu. Pokazuje rysunek i go opisuje: ‘ My Easter egg is … (blue) and …. (yellow).

 

 

Happy Easter !!!

 

 

**************************************************

 

 

03.04.2020 r.

 

Dla 3-latków

 

W tym tygodniu utrwalimy liczby 1-3.

Połóż na podłodze 3  hula-hoop/zrób 3 koła ze skakanek lub włóczki. W każdym kole umieść kartkę z liczbą 1, 2 lub 3. Dziecko ma położyć w kole odpowiednią liczbę przedmiotów. Wyjaśnij, że przedmiotów nie może być więcej, niż wskazuje liczba na kartce. Gdy dziecko skończy, razem policzcie przedmioty po angielsku.

 

Dla 4-latków

W tym tygodniu poznamy zwrot "I’m hungry".

 • Pogłaszcz się po brzuchu i powiedz: "I’m hungry". Zachęć, aby dziecko powtarzało za tobą.
 • Powiedz: "I’m hungry". Poproś, żeby dziecko podało ci jabłko (banan, ciastko, kanapkę, ciasto, loda). Powiedz:  "Here’s an apple" (a banana, a biscuit, a sandwich, cake, an ice cream). Zachęć dziecko, aby powtarzało za tobą. Powiedz: "Thank you". Powtarzaj zabawę z pozostałymi produktami.

 

Dla 5-latków

W tym tygodniu poznamy okreslenia ‘in’ oraz ‘out’.

 • Jesteś razem z dzieckiem w pokoju. Stań obok drzwi i powiedz: "in". Otwórz drzwi, wyjdź z pokoju i powiedz: "out". Zachęć dziecko, żeby dołączyło do zabawy z tobą.
 • Połóż na podłodze koło hula-hoop lub ułóż skakankę /włóczkę w kształcie koła. Jabłka umieść w środku koła, na zewnątrz połóż banany. Zapytaj: "What’s in the circle?", "’What’s out of the circle"? ’Dziecko mówi, które owoce są w kole, a które poza kołem. Do zabawy możesz użyć figurki zwierzątek np. crocodile, tiger, lion etc.

 

Dla 6-latków

W tym tygodniu będziemy opisywać, jakie zawody wykonują rodzice. W tym celu nauczymy się rymowanki:

 

My mummy is a teacher.

My daddy is a cook.

I want to be a farmer.

Look at me, look!

 

My mummy is a doctor.

My daddy is, too.

I want to be an artist.

What about you?

 

Przyjemnej zabawy :)

 

**************************************************

Dla 3-latków

W tym tygodniu będziemy utrwalać kolory.

Zabawa  

Zrób z rąk lunetę i przyłóż ją do jednego oka. Powiedz: ‘I Spy, I spy with my little eye, red, red, red’.Dziecko ma znaleźć w pokoju przedmiot w kolorze czerwonym.

Powiedz: : ‘I spy, I spy with my little eye, yellow, yellow, yellow’. Dziecko wskazuje przedmiot w kolorze żółtym.  

Powiedz:’ I spy, I spy with my little eye, blue, blue, blue’. Dziecko znajduje przedmiot w kolorze niebieskim. 

Kontynuuj zabawę. Za każdym razem dziecko powinno wskazywać inne przedmioty w danym kolorze.

Piosenka: Red Circle, Blue Circle, Yellow Circle https://www.youtube.com/watch?v=BOA15qs179w

 

Dla 4-latków

 

W tym tygodniu utrwalimy nazwy produktów spożywczych.

 

Zabawa

Dziecko staje twarzą do ściany. Powiedz: ‘Close your eyes’. W tym czasie ukryj jabłko/banan   w pokoju. Powiedz: ‘Open your eyes’.Zapytaj: ‘Where’s apple/banana?’ Gdy dziecko znajdzie produkt pochwal:’Well done, here’s an apple/banana’. Możesz kontynuować (o ile to możliwe) z innymi produktami np.biscuit.

Filmik o Cheeky Monkey: https://www.youtube.com/watch?v=xroGQztr5pY

 

Dla 5-latków

 

W tym tygodniu utrwalimy nazwy czynności i pomieszczeń.

 

Zabawa

Wydajesz dziecku polecenie: ‘Cheeky says …… eat in the kitchen, please’.

Inne polecenia: play in the living room, wash in the bathroom, sleep in the bedroom, play in the garden, knock on the door.

Wyjaśnij, że gdy poprzedzisz polecenie zwrotem: ‘Cheeky says,….. sleep in the bedroom, please’ dziecko wykonuje polecenie. Jeśli powiesz tylko: ‘Sleep in the bedroom’ – dziecko nie wykonuje polecenia. Możesz wydawać inne polecenia: turn around, jump etc.

 

Piosenka: In the kitchen, bedroom, bathroom,, living room song https://www.youtube.com/watch?v=EJ1uN6Oo6-A

 

 

Dla 6- latków

 

W tym tygodniu utrwalimy nazwy zawodów.

 

Zabawa

Pokaż zawód za pomocą gestów. Dziecko odgaduje nazwę zawodu. Udawaj, że prowadzisz badanie stetoskopem (doctor), mieszasz coś w garnku (cook), gasisz pożar (firefighter), śpiewasz (singer),

piszesz na tablicy (teacher), rozmawiasz przez krótkofalówkę przypiętą do ramienia (police officer), malujesz obraz (artist), orzesz ziemię (farmer). Zmiana: podaj nazwę zawodu, a dziecko pokazuje zawód za pomocą gestów.

 

Piosenka: Jobs Song for Kids What do you do? https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU

 

 

 

 

************************************************

 

Dla sześciolatków

Słownictwo: cat, dog, mouse, rabbit, parrot, fish

 

Hello song

Hello, hello,

Hello, how are you?

I’m fine, I’m fine.

Hello to you.

 

Goodbye song

Bye bye, bye bye

Wave your hand and say goodbye!

Turn around, jump up high!

Wave your hand and say goodbye!

 

 

Pets song

I’ve got a pet. It’s a cat.

It’s black, black, black, black.

Pets, pets, pets, pets.

 

I’ve got a rabbit. And I love it.

It’s brown, brown, brown, brown.

Pets, pets, pets, pets.

 

I’ve got a mouse. It’s in my house.

It’s white, white, white, white.

Pets, pets, pets, pets.

 

Słownictwo: teacher, doctor, police officer, firefighter, cook, singer

 

 

Dla pięciolatków

Słownictwo: bedroom, bathroom, kitchen, living room, garden, door

 

Happy day

Good morning!

What a happy day!

I go to the bathroom.

I wash and I play.

 

Good morning!

What a happy day!

I go to the kitchen.

I eat and I play.

 

Good morning!

What a happy day!

I go to the living room.

I watch TV and I play.

 

Good morning!

What a happy day!

I go to the bedroom.

And I go to bed.

 

Dla czterolatków

Słownictwo: biscuit, ice cream, cake, sandwich, apple, banana

 

My big tummy

 

A sandwich.

Yum, yum, yummy!

A sandwich.

Look at my big tummy!

 

A sandwich and a cake.

Yum, yum, yummy!

A sandwich and a cake.

Look at my big tummy!

 

A biscuit.

Yum, yum, yummy!

A biscuit.

Look at my big tummy!

 

A biscuit and an ice cream.

Yum, yum, yummy!

A biscuit and an ice cream.

Look at my big tummy!

 

Dla trzylatków

Słownictwo: banana, sandwich, apple

 

Bananas on my plate

 

Bananas on my plate.

Bananas on my plate.

One, two, one, two,

Bananas on my plate.

 

Sandwiches on my plate.

Sandwiches on my plate.

One, two, one, two,

Sandwiches on my plate.

 

Apples on my plate.

Apples on my plate.

One, two, one, two,

Apples on my plate.

Bananas, sandwiches, apples!

 

Data dodania: 2020-03-30 10:47:47
Data edycji: 2020-05-25 08:43:36
Ilość wyświetleń: 84

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

Konfucjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button