Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KORONAWIRUS - ważne informacje

KORONAWIRUS - ważne informacje

Drodzy Rodzice,

Poniżej została zamieszczona "Procedura przeciwpandemiczna  dla Przedszkola nr 1" obowiązująca  od 01.09.2020 r.

 

*************************

Drodzy Rodzice,

poniżej zamieszczone zostały załączniki:

  • kształcenie na odległość
  • rozporządzenie MEN z dnia 03.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*************************

Dla Rodziców dzieci zapisanych na zajęcia opiekuńcze w trakcie epidemii

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą zaostrzonego reżimu sanitarnego dla Przedszkola nr 1 uzupełnioną o wytyczne
z miasta i dostosowaną do naszych warunków kadrowo-lokalowych, a także procedury przygotowane przez miasto. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i przestrzeganie.

 

Złożenie podpisanych dwóch oświadzczeń i deklaracji najpóźniej do piątku jest niezbędne do wpuszczenia dziecka na teren placówki.

 

*************************

15.05.2020 r.

Drodzy Rodzice,

W związku ze stopniowym wznawianiem od 18 maja br. pracy szkół i placówek oświatowych zachęcamy do zapoznania się z poniższymi regulacjami prawnymi.

 

 

*************************

04.05.2020 r.

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli:

Wytyczne dla przedszkoli

 

Prosimy również o zapoznanie się z listem Prezydenta m. st. Warszawy załączonym poniżej.

 

*************************

24.04.2020 r.

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

 

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

*************************

10.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:  www.gov.pl/edukacja

 

*************************

 

01.04.2020 r.

Drodzy Rodzice,

Prosimy o regularne odwiedzanie zakładki "Koronawirus - ważne infromacje" i śledzenie pojawiąjących się plików.

W załączeniu m.in. informacje na temat wsparcia psychologicznego i dydaktycznego dla rodzin.

 

*************************

 

Wspierając działania Ministerstwa Zdrowia dotyczące koronawirusa prosimy o zapoznanie się z materiałami:

 

Główny Inspektorat Sanitarny

 

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

 

1. 
Procedura przeciwpandemiczna od 01.09.2020 r. _dla rodziców
Pobierz
pdf - 0.33MB
2. 
Tekst ujednolicony_Procedura w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego dla Przedszkola nr 1
Pobierz
pdf - 0.25MB
3. 
Procedura postępowania prewencyjnego_P i SP ogólnodostępne
Pobierz
docx - 0.02MB
4. 
Procedura podejrzenia zakazenia_P i SP ogólnodostępne
Pobierz
docx - 0.14MB
5. 
Procedura organizacji opieki_P i SP ogólnod.+specjalne-3
Pobierz
docx - 0.02MB
6. 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Pobierz
docx - 0.01MB
7. 
Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami
Pobierz
pdf - 0.08MB
8. 
Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego
Pobierz
docx - 0.02MB
9. 
Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego
Pobierz
docx - 0.78MB
10. 
Deklaracja zapisu dziecka na zajęcia opiekuńcze
Pobierz
docx - 0.03MB
11. 
koronawirus - zasady bezpieczeństwa
Pobierz
png - 0.16MB
12. 
koronawirus - plakat
Pobierz
pdf - 0.28MB
13. 
koronawirus - rozkładówka
Pobierz
pdf - 0.49MB
14. 
plakat-ogólny
Pobierz
pdf - 0.22MB
15. 
20.03.2020 r. - Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne_MEN
Pobierz
pdf - 0.18MB
16. 
26.03.2020 r. - Komunikaty
Pobierz
pdf - 0.45MB
17. 
30.03.2020 r. - List Prezydenta Warszawy
Pobierz
pdf - 1.54MB
18. 
01.04.2020 r. - NOWY Apel Koronawirus
Pobierz
pptx - 0.14MB
19. 
Wsparcie psych. i informacja prasowa
Pobierz
docx - 0.04MB
20. 
Dyżury telefoniczne poradni psychologiczno-pedagogicznych
Pobierz
pdf - 0.49MB
21. 
04.05.2020 r. - List Prezydenta m. st. Warszawy
Pobierz
pdf - 1.12MB
22. 
15.05.2020 r. - Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b
Pobierz
pdf - 0.26MB
23. 
15.05.2020 r. - Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30b
Pobierz
pdf - 0.11MB
24. 
15.05.2020 r. - Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c
Pobierz
pdf - 0.17MB
25. 
15.05.2020 r. - Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c
Pobierz
pdf - 0.13MB
26. 
05.06.2020_kształcenie na odległość
Pobierz
pdf - 0.26MB
27. 
Nowelizacja_Rozporzadzenia_MEN_30b
Pobierz
pdf - 0.26MB
Data dodania: 2020-03-18 17:29:16
Data edycji: 2021-09-22 15:09:43
Ilość wyświetleń: 1054

"Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

Konfucjusz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej